Medlemskap 2024

Nedan kan du ansöka om ett medlemskap i Ludvika Segelsällkap.

I Medlemsavgifter ingår träning 2024

Juniorer (tom 19 år) 200:-
Seniorer 400:-
Familjer 700:-
Stödmedlem 100:-
Vht-avg (båthyra)300:-

Verksamhetsavgift återinför. Verksamhetsavgiften är till för medlemar som vill låna klubben jollar vid tidpunkt utanför aktiviter som klubben håller i.

Avgifterna betalas in till LuSS PlusGiro nummer: 213 521-8 eller
Swish till 076-1919302

Om du betala in via internet eller Swish ange:

  • Namn
  • Personnummer (ååmmdd-nnnn) (för alla medlemmar om familj)

Var vänlig betala snarast möjligt. Avgiften måste vara betald innan du deltar i någon av LuSS aktiviteter, detta är viktigt för att föreningens försäkring skall gälla och är ett krav ifrån Svenska Seglarförbundet när det gäller tävlingar.

Behandling av personuppgifter

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.